نام شرکت: ---

استخدام حسابدار خانم و آقا , لیسانس ، حداقل 2 سال , سابقه کار , آشنا با نرم افزار تدبیر

شغل مورد نظر:,حسابدار

نوع استخدام:

جنسیت:,آقا,خانم

تعداد افراد مورد نیاز:---

استان:تهران

شهر:تهران

تلفن:---

فکس: 44988901

ایمیل:group@yahoo.com kamal.chemical

349 روز گذشته

، حسابدار، استخدام حسابدار، حسابدار آقا، استخدام حسابدار آقا، حسابدار خانم، استخدام حسابدار خانم، حسابدار آقا خانم، استخدام حسابدار آقا خانم، حسابدار تهران، استخدام حسابدار تهران، حسابدار آقا تهران، استخدام حسابدار آقا تهران، حسابدار خانم تهران، استخدام حسابدار خانم تهران، حسابدار آقا خانم تهران، استخدام حسابدار آقا خانم تهران، حسابدار در تهران، استخدام حسابدار در تهران، حسابدار آقا در تهران، استخدام حسابدار آقا در تهران، حسابدار خانم در تهران، استخدام حسابدار خانم در تهران، حسابدار آقا خانم در تهران، استخدام حسابدار آقا خانم در تهران،