نام شرکت: ---

حسابدار با لیسانس حسابداری سن25الی 35 , ترجیحا خانم مسلط به ثبت سند , روزانه ، اموربیمه ،مالیاتی تمام وقت

شغل مورد نظر:,حسابدار

نوع استخدام:,تمام وقت

جنسیت:,خانم

تعداد افراد مورد نیاز:---

استان:تهران

شهر:تهران

تلفن:---

فکس:66725274

ایمیل:---

278 روز گذشته

، حسابدار، استخدام حسابدار، حسابدار تمام وقت، استخدام حسابدار تمام وقت، حسابدار خانم، استخدام حسابدار خانم، حسابدار تمام وقت خانم، استخدام حسابدار تمام وقت خانم، حسابدار تهران، استخدام حسابدار تهران، حسابدار تمام وقت تهران، استخدام حسابدار تمام وقت تهران، حسابدار خانم تهران، استخدام حسابدار خانم تهران، حسابدار تمام وقت خانم تهران، استخدام حسابدار تمام وقت خانم تهران، حسابدار در تهران، استخدام حسابدار در تهران، حسابدار تمام وقت در تهران، استخدام حسابدار تمام وقت در تهران، حسابدار خانم در تهران، استخدام حسابدار خانم در تهران، حسابدار تمام وقت خانم در تهران، استخدام حسابدار تمام وقت خانم در تهران،