اتوسعه بازار کار از منظر استانداردهای حسابرسی
حسابرسی همچون تمامی حرفه ها احتیاج به بازاریابی دارد و از آنجائیکه انجام تبلیغات برای حسابرسی طبق ضوابط آئین رفتار حرفه ای، ممنوع است حسابرسان بایستی با خلاقیت و خوش فکری بازار کار خود را توسعه و بسط دهند. استانداردهای حسابرسی مرتبط با خدمات غیر حسابرسی این اجازه را به حسابرسان میدهد که در راستای تحقق اهداف متعالی حرفه‎ای، ضمن رعایت تمامی ضوابط و مقررات، خدماتی را بصورت انتزاعی از خدمات دیگر ابداع نموده و با یکدیگر به اشتراک بگذارند. در این رابطه ذکر یک نکته کلیدی ضروری به نظر می‎رسد: نکته کلیدی و حساس در این ارتباط، که به نوعی می‎تواند از خودگذشتگی و ایثار و فداکاری تلقی شود، تغییر عادت است، چرا که تغییر عادت موجب مرض است و چون حسابرسان عادت دارند چشم دیدن همدیگر را نداشته باشند (مخصوصاً به این علت که بخش اعظم حسابرسان کشور حقوق بگیر سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبر هستند و نیازی به تلاش برای یافتن بازار کار ندارند و نمی‌توانند رونق کار همکاران خود را ببینند). به هر جهت ترک این عادت ضرورت اصلی و شزط لازم و شاید کافی برای تحقق این مهم است که حسابرسان برای یکدیگر کار ایجاد کنند بدون چشم داشت و بدون امید به تلافی. یکی از زمینه هایی که می‎تواند به عنوان ایجاد و توسعه بستر ارائه خدمات معرفی شود، رسیدگی های بیمه ای دفاتر شرکتها و اشخاص حقوقی به منظور تعیین حق بیمه قابل پرداخت به سازمان تامین اجتماعی است، این خدمت در حال حاضر از طریق موسسه حسابرسی تامین اجتماعی با حق‌الزحمه های بسیار پایین به موسسات حسابرسی واگذار می‌شود. بازرسی دفاتر یک کار غیر تخصصی است و صرفاً بعنوان اجرای آزمون رعایت مقررات است و در اوقات بیکاری موسسات و بدون هیچگونه ارضاء فکری و اغناء معنوی و روحی انجام می‌شود، در حالیکه میتوان با تعامل و همکاری جامعه حسابداران رسمی ایران و موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی و مرکز تحقیقات تخصصی سازمان حسابرسی، تهیه صورتهای مالی با هدف خاص تامین اجتماعی در دستور کار قرار گیرد و صورتهای مالی نمونه به شکلی که در آن اقلام مشمول بیمه به شکلی مناسب و کامل و با ریز اقلام تشکیل دهنده افشا شود، تهیه شود. بدیهی است سازمان تامین اجتماعی بایستی کلیه اشخاص حقوقی را مکلف نماید که این صورتهای مالی را برای هر سال تهیه نموده و قبل از انجام بازرسی دفاتر ارائه دهند و همراه با آن گزارش تنظیم صورتهای مالی ارائه دهند. بنابراین انعقاد قرارداد اشخاص حقوقی با موسسات حسابرسی برای تهیه صورتهای مالی مذکور (با هدف خاص) و نیز ارائه گزارش تنظیم صورتهای مالی با هدف خاص، رواج پیدا خواهد کرد. یکی دیگر از بسترهای بسط حرفه ای، الزام به گزارش تنظیم صورتهای مالی توسط سازمان بورس و دولت است، اگر سازمان بورس اوراق بهادار تهیه صورتهای مالی ناشران بورس و غیر بورسی توسط حسابدار رسمی را الزامی و گزارش تنظیم اخذ نماید و دولت نیز برای اخذ اطلاعات مالی از شرکتهای وابسته و نیز سازمانها و دانشگاهها و دستگاههای اجرائی، کلیه ارائه دهندگان را ملزم به ارائه گزارش تنظیم نماید، به خودی خود بازاری گسترده ایجاد خواهد شد که در کنار آن علاوه بر ارتباط همه جانبه حسابرسان، با یکدیگر بسیاری از مشکلات و عدم افشاء ها رسوا خواهد شد و ریسک حسابرسی راکاهش خواهد داد.
نویسنده: محمودرضا ناظری
جستجو
(تمام مطالب) کاربران