توان « انجام سریع و در حجم زیاد محاسبات » اکسل

همیشه زمان کافی برای انجام امورات وجود ندارد. مثلا در مورد محاسبه حقوق و دستمزد، تا زمانی که ماه مورد نظر تمام نشده و فایل کارکرد در دسترس ما قرار نگرفته است ما نمی توانیم کارمان را شروع کنیم زمانی هم که شروع کردیم فرصت زیادی نداریم.

.اینجاست که اکسل با قدرت و توان « انجام سریع و در حجم زیاد محاسبات » می تواند در این امر حساس و دقیق به ما کمک کند

نویسنده: محسن حمیدی
جستجو
(تمام مطالب) کاربران