عناوین آموزشی دوره های کاربردی و پروژه محور اکسل

 

کد مبحث عنوان مبحث شرح موضوع مثال
101      
101-1 درج اتوماتیک اطلاعات ـ
حالت اول
می خواهیم موقع ثبت اطلاعات در فرمهای مختلف ، بعضی از اطلاعات بطور اتوماتیک درج شوند. مثلا اطلاعات شرح کالا ، آدرس مشتری و ... موقع ثبت اطلاعات در فرم فاکتور فروش.
101-2 درج اتوماتیک اطلاعات ـ حالت دوم می خواهیم موقع تهیه گزارشات ، در مواقعی که اطلاعات از جداول دیگر خوانده می شوند به جای اینکه بصورت دستی جستجو کرده و اطلاعات متناظر مربوطه را یافته و در محلهای خودشان لحاظ کنیم ، اطلاعات بطور اتوماتیک از جداول مختلف خوانده شده و درج شوند . مثال 1 ) در محاسبه حقوق دستمزد پرسنل ، اطلاعات پایه از جداول مربوطه اطلاعات کارکرد از جدول کارکرد بطور اتوماتیک خوانده شده و در محلهای مربوطه درج می شوند.
مثال 2 ) درج اطلاعات کسورات مربوط به وام ، قسط تعاونی مصرف و ... از پرسنل مربوطه
مثال 3 ) تهیه لیست موجودی کالای شرکت اصلی و شعب بصورت تجمیعی در یک گزارش
101-3 مغایرت گیری می خواهیم مغایرت اطلاعات ثبت شده در دو سیستم مختلف یا مغایرت  اطلاعات ثبت شده شرکت با اطلاعات طرف حساب را بیابیم. مثال 1 ) یافتن مغایرت اطلاعات ثبت شده متناظر در سیستم حسابداری مالی و سیستم حسابداری داراییهای ثابت 
مثال 2 ) یافتن مغایرت اطلاعات ثبت شده متناظر در سیستم حسابداری مالی و سیستم حسابداری انبار
مثال 3 ) یافتن مغایرت اطلاعات ثبت شده متناظر در سیستمهای شرکت با اطلاعات ارائه شده مشتریان / فروشندگان
101-4 انتخاب موارد غیر روتین می خواهیم در یک دیتابیس که ممکن است چند صد رکورد داشته باشد ، مواردی را که بدون الگوی خاص می باشند ، نه به صورت دستی بلکه بصورت اتوماتیک  انتخاب شوند.  انتخاب مثلا 15 مورد طبق لیستی که در اختیارمان قرار داده شده است و بدون الگوی خاصی می باشند، از میان 1000 رکورد ثبت شده در یک جدول ، مربوط به لیست سفارشات شرکت 
102 جمع یک شرطی می خواهیم جمع مقادیر و مبالغ مربوط به هر یک از کالاها یا کدهای حساب با اعمال یک شرط،  از اطلاعات دیتابیس بطور اتوماتیک و پویا محاسبه شوند. مثال1) محاسبه جمع خرید یا فروش کالاها به تفکیک هر کالا
مثال2) محاسبه جمع گردش بدهکار / بستانکار حسابها به تفکیک هر حساب
مثال3) محاسبه جمع کارکرد ( به ساعت / به روز ) پرسنل  به تفکیک هر نفر
103 جمع چند شرطی می خواهیم جمع مقادیر و مبالغ مربوط به هر یک از کالاها یا کدهای حساب با اعمال چند شرط،  از اطلاعات دیتابیس بطور اتوماتیک و پویا محاسبه شوند. مثال 1) محاسبه اتوماتیک جمع فروش یا برگشت از فروش ویزیتورها در شهر/ مناطق مختلف به تفکیک
104 حذف داده های تکراری - سیستمی می خواهیم رکوردهای تکراری را در یک جدول حذف نمائیم ـ در حالتی که برایمان مهم نیست کدام رکورد به نمایندگی از گروهی از دیتای مشابه باقی خواهد ماند تهیه لیست کالاهای گردش دار در یک دوره زمانی 
105 حذف داده های تکراری - سیستمی سفارشی توسط کاربر می خواهیم رکوردهای تکراری را در یک جدول حذف نمائیم ـ در حالتی که برایمان مهم است کدام رکورد به نمایندگی از گروهی از دیتای مشابه باقی خواهد ماند تهیه لیست آخرین قیمت خرید / فروش کالاها در یک دوره زمانی
106 تفکیک عبارات - سیستمی می خواهیم جهت تهیه گزارشی ، یک عبارت ( متن یا عدد ) را از داخل یک عبارت طولانی تفکیک کنیم  تفکیک شماره فاکتور / رسید انبار در شرح سند جهت مطابقت حساب ـ یکبار موقع تهیه گزارش
107 تفکیک عبارات  با محل ثابت - سیستمی سفارشی توسط کاربر می خواهیم بطور مستمر و به شکل پویا ، یک عبارت ( متن یا عدد ) را که دارای محل ثابت می باشد ، از داخل یک عبارت طولانی تفکیک کنیم. تفکیک شماره فاکتور / رسید انبار در شرح سند جهت مطابقت حساب ـ بصورت پویا
108 تفکیک عبارات  با محل متغیر - سیستمی سفارشی توسط کاربر می خواهیم بطور مستمر و به شکل پویا ، یک عبارت ( متن یا عدد ) را که دارای محل متغیر می باشد ، از داخل یک عبارت طولانی تفکیک کنیم.  تفکیک شماره فاکتور / رسید انبار در شرح سند جهت مطابقت حساب ـ بصورت پویا

 ادامه لیست، در جریان تکمیل می باشد

نویسنده: محسن حمیدی
جستجو
(تمام مطالب) کاربران