عنوان مناقصه مناقصه عمومی واگذاری خرید خدمات حسابداری(مالی)، کنترلی و نظارتی
مناقصه گزار وزارت مسکن و شهرسازي- سازمان ملی زمين و مسکن
شرح مناقصه سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد خدمات مالی و حسابداری خود را به شرح اسناد مناقصه مندرج در آدرسی اینترنتی www.nlho.ir از طریق مناقصه دو مرحله ای به مدت یکسال شمسی به موسسات حسابداری و مالی واجد شرایط واگذار نماید.میزان سپرده مناقصه مبلغ 442،000،000 ریال به صورت واریز به حساب سپرده 400103710637277 و یا ضمانت نامه بانکی معتبربا اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر به نام سازمان ملی زمین و مسکن می باشد.
شرایط مناقصه .میزان سپرده مناقصه مبلغ 442،000،000 ریال به صورت واریز به حساب سپرده 400103710637277 و یا ضمانت نامه بانکی معتبربا اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر به نام سازمان ملی زمین و مسکن می باشد.
اول نوبت اعلام تهران استان
2017/12/5 تاریخ انتشار 2017/12/13 مهلت دریافت اسناد
3/10/1396 مهلت ارسال پیشنهاد 2017/12/25 تاریخ بازگشایی
میدان ونک - خیابان شهید خدامی - چهار راه نیروی انتظامی - جنب بانک مسکن - سازمان ملی زمین و مسکن - پلاک 56 آدرس
88870023 تلفن 88777215 فکس
nlho.ir وب سایت info@nlho.ir ایمیل
۱,۵۰۸,۴۳۳ - يک ميليون و پانصد و هشت هزار و چهارصد و سی و سه شماره مناقصه
ثبت نام در بدوبس
سرور گرامی، در صورت تمایل می توانید با تهیه اشتراک مورد نظر خود، مناقصات را به صورت روانه در ایمیل و یا تلگرام خود دریافت کنید. (هزینه خدمات ذیل برای دارندگان پکیج ویژه موسسات و شرکتها، رایگان می باشد.)

قیمت به ریال می باشد:
یکماهه 200,000
سه ماهه 450,000
شش ماهه 750,000
یکساله 1,200,000