عنوان مناقصه: ارائه دفاتر مالی حسابرسی شده سال ۹۳ درصورت نياز جهت مناقصه های سال ۹۵
مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
تاریخ انتشار:

مهلت دریافت اسناد: 2017/3/20
مهلت ارسال پیشنهاد:1395/12/30

تاریخ بازگشایی:2017/3/20
اطلاعات کامل
ثبت نام در بدوبس
سرور گرامی، در صورت تمایل می توانید با تهیه اشتراک مورد نظر خود، مناقصات را به صورت روانه در ایمیل و یا تلگرام خود دریافت کنید. (هزینه خدمات ذیل برای دارندگان پکیج ویژه موسسات و شرکتها، رایگان می باشد.)

قیمت به ریال می باشد:
یکماهه 200,000
سه ماهه 450,000
شش ماهه 750,000
یکساله 1,200,000