سازمان تامین اجتماعی برای راهنمایی درست کارفرمایان و ارایه اطلاعات دقیق و کامل به آنان و جلوگیری از سر درگمی یا اتلاف وقت مراجعان چه برنامه هایی دارد؟
سازمان تامین اجتماعی در سال های اخیر با بهره مندی از روش ها و ابزارهای متنوع ارتباطی در جهت بهبود تعاملات و ارتباطات با مخاطبان سازمان و شرکای اجتماعی و افزایش سطح اطلاعات عمومی به ویژه بیمه شدگان ، کارفرمایان و بازنشستگان در خصوص اهداف، وظایف و خدمات خود و آشنایی با حقوق حقه مخاطبان اقدامات متنوعی را انجام داده است : 1- راه اندازی و توسعه پایگاه اطلاع رسانی www.tamin.ir که علاوه بر درج قوانین و مقررات تامین اجتماعی ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها ، قادر به ارائه شوابق بیمه شدگان ، فیش حقوقی مستمری بگیران و ... می باشد. 2-تولید و انتشار 50 عنوان بروشور و تراکت های اطلاع رسانی با فرآیند ارائه خدمات و حمایت های سازمان و نحوه استفاده از این خدمات بالغ بر 20 میلیون نسخه و ....