نحوه پرینت گرفتن فیش واریزی حق بیمه چگونه است ؟
نحوه چاپ برگه پرداخت بدین صورت است که بعد از صدور در ستون امکانات بر روی مشاهده برگ پرداخت کلیک نموده و دربالای برگ پرداخت سمت چپ نسخه چاپی درج گردیده که با کلیک روی آن صفحه آماده پرینت خواهد بود .