جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران برای دریافت نظرات در خصوص اساسنامه‌ی نمونه‌ی مؤسسات فراخوان داد
جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران از کلیه‌ی اعضا خود درخواست کرد تا دیدگاه‌ها و نظرات خود را درخصوص اساسنامه‌ی نمونه‌ی مؤسسات حسابرسی به جامعه ارسال کنند.
به گزارش بدوبس به نقل از جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، اصلی‌ترین سند برای تعیین روابط فی‌مابین، حدود اختیارات و وظایف و ... شرکای مؤسسات حسابرسی، اساسنامه‌ی مؤسسات است. لذا، کارگروه مؤسسات حسابرسی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران در خصوص شناسایی مسایل و مشکلات و نیازهای عمومی اعضای جامعه در قبال اساسنامه‌ی نمونه‌ی مؤسسات حسابرسی به نظرسنجی از مؤسسات حسابرسی و اعضای جامعه مبادرت کرده است. 
 
باتوجه به این فراخوان، از کلیه‌ی اعضا درخواست شده در مدت یک ماه که مسایل و مشکلات و چالش‌های موجود را براساس اولویت، اهمیت و عمومیت، به صورت کتبی به جامعه‌ی حسابداران رسمی ارسال فرمایند.
تاریخ:1396/5/29

منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران

: جامعه حسابداران رسمی ایران
آمار بازدید:497
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران