ایمیل:hassan.hmg@gmail.com نام:حسن ملکی قلعه عبدالرضا حسن ملکی قلعه عبدالرضا
تلفن:09120784906 عنوان حرفه ای:مدیر مالی اداری
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
8102 فوق لیسانس آزاد حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال
7181 امور آب و فاضلاب شهری مدیر مالی و اداری 17

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال