ایمیل:amoangang@yahoo.com نام:ملک ارژنگ ملک ارژنگ
تلفن:09120909090 عنوان حرفه ای:gg
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
1 کارشناسی علم و فرهنگ کامپیوتر - نرم افزار
2 کارشناسی ارشد آزاد اسلامی مکاترونیک - طراحی ربات ها و ...
3 دکتری آزاد اسلامی صنایع - اتوماسیون
ردیف نام شرکت سمت سال
1 بی تا ---- 1384

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال

حسابرسی مستقل

ردیف نام سال
1 fgsdhgdfgh 1386

ارزیابی سهام

ردیف نام سال
23 hdvhk 33
19 hdvhk 92i02

مشاوره مالی

ردیف نام سال
28 شهرداری 1394