ایمیل:Ghasemsiahpoosh@yahoo.com نام:قاسم سیاهپوش قاسم سیاهپوش
تلفن:09120943505 عنوان حرفه ای:
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
9140 کارشناسی پیام نور حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال
8246 تعاون ، کار و رفاه اجتماعی حسابدار 1391-1393
8247 طرح و پردازش فرارایانه حسابدار 1394
8248 هاما pvc مسئول حسابداری 1395-1396
8249 رسیس سازه آسیا مسئول حسابداری 1396-1397
8250 اسباب بازی سپیدتویز حسابدار 1397

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال