ایمیل:vorojak656@yahoo.com نام:انیس مظفری انیس مظفری
تلفن:09903614640 عنوان حرفه ای:
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
9139 کارشناسی علوم انسانی حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال
8245 امیران سیراف کمک حسابدار ۱۳۹۷

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال