ایمیل:Am_va61@Yahoo.com نام:امیر وفادار امیر وفادار
تلفن:09122983354 عنوان حرفه ای:
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
7090 کاردانی آزاد اسلامی واحد بروجرد کامپیوتر
7091 کارشناسی آزاد اسلامی واحد بروجرد حسابداری
7092 کارشناسی ارشد آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مدیریت بازرگانی - مالی
ردیف نام شرکت سمت سال
6150 موسسه حسابرسی آزمون‌پرداز سرپرست حسابرسی 7
6151 سرمایه‌گذاری بیمه ایران (سبا) مدیر مالی 3
6152 نوین‌اندشان سرآوا پارس مدیر حسابرسی داخلی
6153 رویال استار دبی مشاور مالی 4

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال
5099 انجمن حسابداران خبره ایراان

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال
5100

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال
5101 آموزشگاه زبان سفیر گفتمان

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال