ایمیل:sjd.fathi@yahoo.com نام:سجاد فتحی سجاد فتحی
تلفن:09129252313 عنوان حرفه ای:مشاور مالی و مالیاتی
آدرس:خانه اصفهان خیابان گلخانه کوچه گلبرگ بن بست میخک
ردیف مقطع دانشگاه رشته
9174 لیسانس راغب اصفهانی حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال
8293 الیاف سازان بهکوش سرپرست حسابداری 7

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال