ایمیل:ali.gheblavi@gmail.com نام:علی قبله وی علی قبله وی
تلفن:04135455624 عنوان حرفه ای:
آدرس:تبریز- خیابان شهید منتظری-بالاتر از چهارسوق-کوچه نایب حج - قطعه شمالی - پلاک 28
ردیف مقطع دانشگاه رشته
7074 کارشناسی ارشد آزاد اسکو حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال