ایمیل:alipour@moshaver-acc.com نام:بابک علی پور بابک علی پور
تلفن:09120644608 عنوان حرفه ای:کارشناس حسابداری
آدرس:تهران سعادت آباد علامه جنوبی خیابان 28 غربی
ردیف مقطع دانشگاه رشته
9141 کارشناسی مدیریت صنعتی حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال
8251 شرکت امید مشاور مدیر امور مالی 15
8252 شرکت امید آسایش دوراندیش مشاور مالی 5
8253 شرکت پناهگاه امن کیان آریایی مشاور مالی 4
8254 شرکت امید مشاور ایثار مسئول امور مالی 5

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال
حد نصاب معاملات سال 1397

جدول حد نصاب معاملات سال 1396و 1397