ایمیل:ahmadali.bazzi@yahoo.com نام:احمد علی بزی احمد علی بزی
تلفن: عنوان حرفه ای:حسابدار رسمی، کارشناس رسمی قوه قضائیه
آدرس:تهران، خیابان فرصت شیرازی
ردیف مقطع دانشگاه رشته
ردیف نام شرکت سمت سال

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال
تغییرات بنیادی مالیات بر ارث در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 مجلس شورای اسلامی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم از 1395/01/01 لازم الاجرا خواهد بود با توجه به تحولات بنیادی در متن قانون و اثرات آن لزوم اطلاع رسانی به موقع در باره تغییرات مزبور احساس می شود. در این بخش سعی بر این بوده است تا ضمن ارائه و مقایسه مالیات بر ارث در قانوق قدیمی و اصلاحات انجام شده بر روی آن، متن قانون جدید به صورت یکپارچه ارائه شود. تغییرات عمده اعمال شده در اصلاحیه شامل کاهش قابل توجه نرخ مالیات بر ارث ، حذف معافیت مالیات بر ارث طبقه اول موضوع ماده 20 قانون قبلی، لغو معافیت 80 درصدی سپرده های بانکی، کاهش تفاوت نرخ مالیات بر ارث بین طبقه های اول الی سوم، قابلیت انتقال بخشی از اموال متوفی پس از اعمال نرخ مالیات بر ارث(بدون تغییر نرخ مالیات بر ارث بدلیل عدم اعمال معافیت مالیاتی طبقه اول) می باشد. به پیوست فایل مقایسه ای بین اصلاحیه قانون جدید و قدیم و جدول نرخهای مالیاتی جدید و قدیم جهت علاقه مندان ارائه می شود. منبع : اصلاحیه تیرماه 1394 قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اعمال اصلاحات مزیور