ایمیل:faroughabbasi@gmail.com mihanhesab.com نام:فاروق عباسی فاروق عباسی
تلفن:09108830806 عنوان حرفه ای:حسابرس
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
9193 کارشناسی پیام نور حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال
8353 موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا حسابرس 3

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال
6221 mihanhesab.com
هفت شرط هزینه های قابل قبول مالیاتی براساس ماده 147 ق.م.م
تابع کاربردی j_diff
تابع get number

(تابعی کاربردی برای استخراج اعداد در متن (شرح سند ها

کاربرگ حقوق و دستمزد
کاربرگ تسهیلات
" مراحل انجام خرید در نهادهای دولتی و شهرداری ها "
" انواع اسناد مالکیت "
فایل طبقه بندی حسابها (6020)

فایل xlsx

نظام حسابداری بخش عمومی

فایل PDF

اینفوگرافیک استانداردهای حسابداری ایران

فایل PDF