ایمیل:jamal_r5@yahoo.com نام:جمال الدین راسخی جمال الدین  راسخی
تلفن:09173616714 عنوان حرفه ای:
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
4037 کارشناسی ارشد هرمزگان _ بین الملل قشم مدیریت اجرایی
ردیف نام شرکت سمت سال
3072 دانشگاه هرمزگان مدیر مالی 1385

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال
4088 انجمن حسابداران خبره ایران- انجمن مدیران حرفه ای ایران - کارشناس رسمی دادگستری
4084

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال
4085

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال
4086 کتاب شیوه نوین تنظیم صورت مغایرات بانکی - روش حسابداری دو طرفه

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال
4087 مقاله در زمینه حسابداری دادگاهی - حسابرسی عملکرد - بدجه ریزی عملیاتی - حسابرسی تقلب

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال