ایمیل:nazariabbas92@yahoo.com نام:عباس نظری عباس نظری
تلفن:02636554409 عنوان حرفه ای:سرپرست حسابرسی
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
8130 کارشناسی آزاد چالوس حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال
7221 موسسه حسابرسی یکتا اندیشان بهمن سرپرست 1397

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال