ایمیل:m.pezhan@yahoo.com نام:مهدی پژن مهدی پژن
تلفن:076-35226869-35222945 عنوان حرفه ای:حسابدار خبره
آدرس:قشم،خیابان ولیعصر(عج)،ساختمان طاهری،طبقه دوم،واحد 4،شرکت حسابداری وخدمات مالی دقیق قشم
ردیف مقطع دانشگاه رشته
7075 کارشناسی ارشد واحد بین الملل قشم حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال
6133 شرکت حسابداری دقیق قشم مدیر مالی ومدیرعامل 1384 تاکنون
6134 موسسه حسابرسی ابرار اندیشان حسابرس ارشد 1392 تاکنون

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال