ایمیل:nimanama50@gmail.com نام:محسن محمدحسن محسن محمدحسن
تلفن:09124349247 عنوان حرفه ای:مدیر عملیاتی نوین چوب
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
8131 کارشناسی حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال
7222 سازمان تامین اجتماعی کارشناس مالی 80-96
7223 نوین چوب مدیر مالی 84-95
7224 نوین چوب مدیر عملیاتی 96 تا کنون

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال
6133 انجمن حسابداری آمریکا https://aaahq.org

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال