ایمیل:hesabres.nasiri@gmail.com نام:حسین نصیری حسین نصیری
تلفن:09128541320 عنوان حرفه ای:حسابرس
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
8138 کارشناسی دانشگاه قم حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال
7240 موسسه حسابرسی دانشگر محاسب حسابرس 1390
7241 موسسه حسابرسی آگاه نگر حسابرس ارشد 1391
7242 موسسه حسابرسی دانشگر محاسب سرپرست حسابرسی 1391 - 1394
7243 موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا سرپرست حسابرسی 1395
7244 شرکت عمران معصومیه مدیر مالی 1395 - 1397

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال
آیا نتیجه نهایی فارغ التحصیلان حسابداری   ====> اخذ درجه حسابدار رسمی ؟
یادداشت ...      آیا  :   حق الزحمه های حسابرسی = ارایه کار با کیفیت     ؟؟؟؟؟
قانون مالیاتهای مستقیم