ایمیل:nazerimahmoodreza@yahoo.com نام:محمودرضا ناظری محمودرضا ناظری
تلفن:021-66591157 عنوان حرفه ای:حسابداررسمی غیر شاغل
آدرس:تهران - خیابان جمالزاده - نبش فرصت شیرازی - پلاک 72
ردیف مقطع دانشگاه رشته
9197 کارشناسی تهران حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال
8355 موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان حسابرس 2
8356 سازمان حسابرس سرپرست 14
8357 موسسه حسابرسی آریان فراز شریک 12
8358 موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا شریک و عضو هیدت مدیره 2

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال
صورت های مالی جدید - چالش ها