ایمیل:ghasemsheykhany@gmail.com نام:قاسم شیخانی قاسم شیخانی
تلفن:66591157 عنوان حرفه ای:حسابدار رسمی
آدرس:خیابان کارگر شمالی- خیابان فرصت شیرازی - پلاک 72
ردیف مقطع دانشگاه رشته
ردیف نام شرکت سمت سال

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال