ایمیل:yousef.ghiyasvand1362@gmail.com نام:يوسف غياثوند يوسف غياثوند
تلفن:09192052370 عنوان حرفه ای:
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
7069 فوق ليسانس آزاد حسابداري
ردیف نام شرکت سمت سال
6124 آلومينيوم پارس سرپرست حسابداري 1393

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال