آیا همچنان حسابداری زبان تجارت و اطلاعات مالی فرم و قالب این زبان است؟

این نظریه از سال 2001، که وظیفه  قانون گذاری در مباحث حسابداری به هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) واگذار شد، رنگ و بوی کامل تری به خود گرفت. هیات مزبور قوانین خود را تحت عنوان استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) تدوین نمود. بدون شک برای اینکه این زبان قابل استفاده باشد اطلاعات مالی نباید تنها  قابل فهم باشند، بلکه درکنار قابل فهم بودن باید قابلیت مقایسه نیز داشته باشند تا برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان قابلیت ارزیابی و استفاده داشته باشد.

حرفه حسابداری از دیرباز و تاکنون با فشار جهانی روبرو بوده و به دنبال راه حلی برای استفاده از روشهای حسابداری یگانه بوده تا درتمام اجتماعات تجاری قابل فهم باشد. تنها مانع اصلی و اولین مانع این یگانگی، موانع سیاسی هر کشور می باشد،که چنانچه این مانع با تدوین قوانینی که ضمانت اجرایی و قانونی داشته باشند رفع شود راه برای این روش یگانه هموار خواهد شد.

در کنار قابل فهم بودن، قابلیت مقایسه داشتن، هماهنگ سازی نیز به شدت ضرورت یافته چرا که استانداردهای حسابداری کشورهای مختلف در خصوص شرکتهای چند ملیتی، ایجاد مشکل میکند.

برای حل این مشکل دو راه حل در سطح بین المللی مورد استفاده قرار گرفت.:

الف) استفاده همگانی از استانداردهای آمریکایی ( USGA AP) ملقب به راه حل آمریکایی.

ب) استفاده همگانی از استانداردهای بین المللی (IAS/IFRS) ملقب به راه حل اروپایی.

به جز تعداد اندکی از کشورها تاکنون بالغ بر 114 کشور مقررات استانداردهای گزارشگری مالی را بطور کامل برای تمام شرکتهای خود پذیرفته اند و برخی (تعداد محدودی) از کشورها نیز اقدام به پذیرش همراه با اصلاحات جزئی و بسیار کم و متناسب با محیط خود کرده اند.

با این اتفاقات حسابداری به سرعت به زبان تجارت مبدل خواهد شد.

این اتفاقات در راستای این شعار که حسابداری زبان تجارت است به تدریج شکل گرفته و هرروز کامل تر و جامع تر خواهد شد. به نظر نگارنده پاشنه آشیل تحقق این موضوع شفافیت در حسابداری شرکت ها و دستاورد اصلی این زبان خواهد بود.

تاریخ:1395/11/21
: ابوالفضل رضائی
آمار بازدید:415
گروه خبری:
جستجو
آرشیو اخبار