حسابداری و حسابرسی آرامستانها
قبر یک واقعیت است و سرانجام هر انسان قبر است.
با افزایش جمعیت و و بزرگ شدن شهرها و نهایتا تصویب قانون شهرداریها در ایران وظیفه ایجاد و نگهداری قبرستان بر عهده شهرداریها گذاشته شده و نهایتاٌ بر حسب کوچکی و بزرگی شهرها سازمانهایی برای اداره امور قبرستانها تاسیس شده است. سازمانهائی با نامهائی چون بهشت زهرا در تهران، آرامستانها در کرج، وادی السلام در کاشان، بهشت معصومه در قم، تخت فولاد در اصفهان و..... و(صرف نظر از اینکه اصولا اگر وظیفه شهرداری است چرا باید وجهی بگیرد)، در این میان آنچه مغفول مانده حسابداری است.
حسابداری این سازمانها در حال حاضر تحت تاثیر حسابداری نقدی دولتی ایران دریافتی ها را به عنوان درآمد و پرداختی ها را به عنوان هزینه شناسایی میکند وصرفاٌ درسازمان بهشت زهرا آن هم بطور دست و پا شکسته پیش دریافت شناسایی می‌شود.غیر از بهشت زهرا  در بقیه  سازمانهای متولی قبور در ایران نه موجودی قبرهای احداث شده آماده برای دفن شناسایی می‌شود و نه پیش دریافت فروش قبرهایی که درآینده مهمان خواهد داشت. در عمل سازمان متولی قبرها خدمات مرتبط با دریافتهای انجام شده را تا سی سال آینده از تاریخ دفن ارائه میکند. بنابراین دریافتها، درآمد زمان دریافت نیست و بایستی به تناسب ارائه خدمات شناسایی شود. مقبره های خانوادگی فروخته شده نیز اگرچه ممکن است مدفونی نداشته باشد ولی خدمات می‌گیرد، بنابراین کل پیش دریافت هم صرفاٌ پیش دریافت نیست و بابت آن خدماتی ارائه می‌شود.
نکته جالب توجه اینکه در اینترنت اگرجستجو کنید حتی یک کلمه در باره حسابداری این رویداد در ایران نخواهید یافت ولی در منابع خارجی هم حسابداری قبرستان دارند و هم حسابرسی اعم از مقاله و استاندارد.
تاریخ:1395/12/1
: محمودرضا ناظری (حسابدار رسمی)
آمار بازدید:690
گروه خبری:
جستجو
آرشیو اخبار