ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری + سند
بخشنامه مربوط به "ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی" سازمان امور مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری باطل شد.
 
به گزارش بدوبس به نقل از تسنیم؛  بر اساس رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات برای اندوخته‌ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات، ابطال شد. گفتنی است، کل مالیات مصوب اشخاص حقوقی در سال جاری 36 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
 
در بخشنامه سازمان امور مالیاتی که به امضای رئیس این سازمان رسیده آمده است، نظر به اینکه در خصوص احتساب یا عدم احتساب اندوخته‌ها و مانده سود سنواتی حاصل از منابع معاف از مالیات در مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ابهاماتی مطرح گردیده است. لذا به منظور رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه موارد زیر یادآور می‌گردد:
 
1- بنا به صراحت ماده 115 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی پس از کسر بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است، خواهد بود.
 
2- از آنجا که اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شوده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات در حکم اندوخته ها و سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است، تلقی نمی گردد.
 
بنابراین اندوخته ها و سودهای مزبور قابل کسر از ارزش دارایی های اشخاص حقوقی منحله در رسیدگی به مالیات آخرین دوره عملیاتی آنها ( دوره انحلال ) نخواهد بود.”
 
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ادامه قابل مشاهده است.
 
در ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.
 
نظر به اینکه در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده برای اندوخته‌ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات، مالیات مطالبه شود، مغایر ماده 115 قانون یاد شده است؛ بخشنامه مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
 
سال گذشته 5.5 درصد کل مالیات وصولی از طریق بنگاههای دولتی کسب شده است. بر اساس قانون بودجه سال 96، تا پایان سال بایستی 36 هزار میلیارد تومان مالیات از اشخاص حقوقی وصول شود که سهم اشخاص حقوقی دولتی 13هزار میلیارد تومان و سهم مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی 23هزار میلیارد تومان می‌باشد.
 
بدوبس- بخشنامه
 
 
 
 
 
بدوبس- ابطال
تاریخ:1396/6/11

منبع:تسنیم

: تسنیم
آمار بازدید:1899
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران