فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)، حرفه حسابداری را به عنوان اصلی ترین عامل پیشرفت در اتخاذ استانداردهای بین المللی معرفی می کند.

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)، حرفه حسابداری را به عنوان اصلی ترین عامل پیشرفت در اتخاذ استانداردهای بین المللی معرفی می کند.

به نقل از IFAC:

·     بیش از 90 درصد از حوزه های قضایی برسی شده، از استانداردهای بین المللی در زمینه حسابرسی ،گزارشگری مالی و کد بین المللی اخلاق برای حسابداران حرفه ای استفاده می کنند.

·      بیش از 80 درصد حوزه هاي قضايي برسی شده, داراي مكانيسم هاي نظارت و اجرا براي تضمين كيفيت و تحقيق و انضباط هستند.

·      76 درصد سازمان های عضو IFAC در اتخاذ استانداردهای بین المللی و اصولی ترین شیوه ها دارای صلاحیت هستند.

·      سازمان های عضو IFAC در تضمین اجرای استانداردهای با کیفیت بالا از طریق حمایت ، افزایش آگاهی ، پشتیبانی فنی ، ترجمه ، آموزش و اجرای ابزار پیش گام هستند.

ترجمه از بدوبس

تاریخ:1398/7/28

منبع:IFAC

: IFAC
آمار بازدید:541
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران