عیدی و حق اولاد سال 1396 + جدول تغییرات در سال 1396

با تصویب میزان مزد کارگران در سال 1396 توسط شورای عالی کار، مبلغ عیدی و پاداش پایان سال و میزان حق اولاد کارگران نیز تعیین شد.

به گزارش  بدوبس به نقل از ایسنا،  پس از تصویب افزایش حقوق کارگران در جلسه نهایی شورای عالی کار به میزان ۱۴.۵ درصد و به دنبال آن تعیین مبلغ 997.300 تومان به عنوان حداقل حقوق کارگران، میزان حق اولاد کارگران شاغل متاهل دارای یک فرزند معادل 92.991 تومان و دارای دو فرزند 185.982 تومان تعیین شد. که در جدول زیر میزان تغییرات حق اولاد در 5 سال گذشته قابل مشاهده است.


میزان تغییرات حق اولاد کارگران در 5 سال گذشته (کلیه ارقام به تومان)

بدوبس- جدول تغییرات حق اولاد

همچنی مبلغ عیدی و پاداش پایان سال مشمولان قانون کار نیز پس از تصویب رقم پایه حقوق کارگران در سال ۱۳۹۶، قابل محاسبه و تعیین گردید. که به موجب ماده واحده مربوطه مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، میزان حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود؛ که با احتساب حداقل دستمزد سال 1396 به میزان ۹۳۰ هزار تومان، حال میزان کمترین عیدی کارگران در سال ۹۶،  1.860.000 تومان و سقف عیدی کارگران در سال 1396، 2.790.000 تومان خواهد بود. در جدول زیر میزان تغییرات عیدی در 55 سال گذشته قابل مشاهده است.


میزان تغییرات عیدی کارگران در 5 سال گذشته (کلیه ارقام به تومان)

بدوبس - جدول تغییرات عیدی

تاریخ:1395/12/28

منبع:ایسنا

: ایسنا
آمار بازدید:18125
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران