شرایط دریافت مستمری و مبنای محاسبه آن

به گزارش بدوبس به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، این سازمان در دو قالب کوتاه مدت و بلند مدت حمایت های خود را ارائه می کند ، که حمایت کوتاه مدت در مقطعی پرداخت می شود که فرد در اثنای بیمه پردازی باشد مانند غرامت های دستمزد در ایام بیماری، ایام بارداری و یا مقرری بیکاری؛ ولی حمایت های بلند مدت، که از اصلی ترین حمایت های تمامی سازمان های بیمه گر از جمله سازمان تامین اجتماعی است، این گروه از حمایت ها باتوجه به آنکه به صورت ماهانه و مستمرا پرداخت می شود، معروف به مستمری است.
از جمله این مستمری ها می توان به  بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان، که سه نوع اصلی مستمری است که از سوی سازمان تامین اجتماعی به افراد واجد شرایط پرداخت می شود، اشاره کرد.
به مستمری بگیران مزایای جانبی نیز پرداخت می شود، که شامل کمک هزینه های اولاد، عائله مندی، مسکن و خواربار است.

باتوجه به قانون، جهت برخورداری از مستمری احراز شرط سنی و سابقه بیمه پردازی ضروری است، بدین صورت که آقایان با ٦٠ سال تمام و ٢٠ سال بیمه پردازی و خانم ها با ٥٥ سال تمام و ٢٠ سال  بیمه پردازی، مستحق دریافت مستمری می شوند.

همچنین اگر بیمه شده دارای ٣٠ سال سابقه در پرداخت حق بیمه باشد، شرط سنی فوق برای دریافت مستمری کاهش می یابد، که در اینصورت آقایان با ٥٠ سال و خانم ها با ٤٥ سال تمام حائز شرایط دریافت مستمری خواهند شد.
و در صورتی که شخصی سابقه بیمه پردازی به مدت ٣٥ سال یا بیشتر را داشته باشد، بیمه شده از شرط سنی معاف خواهد شد و بدون شرط سنی مستحق دریافت مستمری می شود.

میزان مستمری هر شخص بر اساس، مدت و مبلغ حق بیمه ی پرداختی آن شخص محاسبه می شود؛ لذا بیمه پردازان باید توجه داشته باشند که اولا لیست حق بیمه در مورد آنان به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت می شود(که جهت استعلام آن می توانند از سایت این سازمان به نشانی www.tamin.ir سوابق خود را مشاهده کنند)
لازم به ذکر است تمامی بیمه شدگان بایستی دقت کنند که دستمزد واقعی آنان اعلام شود، متاسفانه بعضاً مشاهده می شود که در لیست حق بیمه برخی بیمه شدگان، دستمزد واقعی آنان درج نمی شود و مبلغی کمتر ارسال می شود که آن مبلغ در لیست ارسالی ملاک محاسبه مستمری قرار می گیرد.

تاریخ:1396/1/23

منبع:روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی

: روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی
آمار بازدید:1140
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران