حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان تعیین شد+ مصوبه

هیئت وزیران در جلسه امروز خود میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری را تصویب نمودند.

به گزارش بدوبس ، هیئت دولت باتوجه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی، با افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال96 نسبت به سال گذشته موافقت کرد و میزان حداقل حقوق این گروه را یک میلیون و ۳۵ هزار تومان و حداکثر دریافتی آنها نیز 7 برابر حداقل دریافتی تعیین نمود.

همچنین ضریب حقوق جدید اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات را برای سال 1396 میزان، بیست و چهار هزار و صد و چهل و چهار ریال تعیین کردند. و نیز ضریب حقوق حقوق بگیران ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال جاری، 1695ریال تعیین شد.

در ادامه این مصوبه، در خصوص حقوق کارکنان مشمول نظام پرداخت هماهنگ، آورده شده است که حداقل آن 660.000 تومان تعیین می شود که با احتساب فوق العاده های مربوط به جذب و ... به یک میلیون و 35 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

در پایان بر اساس ماده 2 این مصوبه همسان سازی دریافتی بازنشستگان برمبنای تبصره12 قانون بودجه 96 اجرایی خواهد شد.

 

بدوبس - افزایش حقوق بازنشستگان

بدوبس - افزایش حقوق بازنشستگان

 

 

 

تاریخ:1396/1/26

منبع:بدوبس شبکه ارتباطی حسابداران

: بدوبس شبکه ارتباطی حسابداران
آمار بازدید:32246
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران