لیست برترین حسابرس های شرکت‌های سهامی عام منتشر شد

اخیرا توسط سامانه Audit Analytics تحلیل و بررسی جهت پاسخ به این پرسش که "شرکت‌های سهامی عام توسط چه کسی حسابرسی می‌شود؟"صورت گرفت که پس از انتشار نتایج آن، مشخص شد، که مؤسسه‌ی حسابرسی ارنست اند یانگ با اختلاف بیش از 250 حسابرسی شرکت های سهامی عام، رتبه نخست را در بندی جهانی مؤسسات حسابرسی شرکت‌های سهامی عام، به دست آورد. نزدیک‌ترین رقیب موسسه EY، مؤسسه‌ی پرایس واترهاوس کوپرز، بود که 696 شرکت سهامی عام را حسابرسی کرده است.

به گزارش بدوبس به نقل از جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، برگرفته از "اکانتینگ تودی"، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، موسسه‌ی ارنست اند یانگ که رتبه نخست را به خود اختصاص داده است، 947 شرکت سهامی عام را حسابرسی کرده است، در رتبه های بعدی سه مؤسسه‌ی بزرگ حسابرسی دیگر به نام های "پرایس واتر هاوس کوپرز"، "کی پی ام جی" و "دیلویت" قرار دارند که به ترتیب 696، 665 و 642 شرکت را حسابرسی نموده اند.

لازم به ذکر است که بازار حسابرسی شرکت‌های سهامی عام تحت سلطه‌ی چهار موسسه‌ی حسابرسی بزرگ جهانی است که، قراردادهای به ارزش میلیاردها دلار را برای خدمات خود انعقاد می کنند.

 

بدوبس - موسسه حسابرسی

تاریخ:1396/1/27

منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران

: جامعه حسابداران رسمی ایران
آمار بازدید:1533
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران