درصد حق بیمه تامین اجتماعی به تفکیک نوع آن در سال 96

میزان درصد پرداخت حق بیمه در سال 1396 به تفکیک انواع بیمه در تامین اجتماعی به انضمام تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت

بدوبس - درصد پرداخت حق بیمه به تفکیک نوع بیمه

 
تاریخ:1396/2/16

منبع:بدوبس شبکه ارتباطی حسابداران

: بدوبس شبکه ارتباطی حسابداران
آمار بازدید:2825
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران