دانستنی هایی در خصوص اخراج از محل کار

متاسفانه اتفاقی که تمامی کارگران و کارمندان را همواره تحدید می کند، اخراج از محل کار است، که در این شرایط اغلب تمامی کارگران و کارمندان به علت عدم آشنایی با قوانین مربوط به اخراج مورد ظلم واقع می شوند که در این خصوص بهتر است به ذکر نکاتی بپردازیم.

لازم نیست ما وکیل باشیم اما داشتن اطلاعات در خصوص قوانین کار جزو ضروریات هر کارگر یا کارمندی است. در همین راستا سعی شده برخی از قوانین کار در این خصوص پرداخته شود و نیز پاسخ برخی از سوالات کلی در خصوص اخراج نیز مطرح شده است.

در صورتی که کارگر از شرکت اخراج شود در هر یک از مواد زیر حق سنوات و … چگونه باید پرداخت شود ؟
توضیحات : سابقه بیش از ۵ سال
۱ – قرارداد داشته باشد و در پایان قرارداد اخراج شود ؟
اگر درپایان قرارداد اخراج شود  به ازای کارکردش  یک ماه حقوق پایه سنوات و ۲ ماه حقوق پایه عیدی  تا سقف ۳ برابر حداقل حقوق در سال تعلق می گیرد مانده مرخصی بازخرید میگردد و بن هم به ازای هرماه کارکرد می بایست پرداخت شود

۲ – قرارداد نداشته باشد و فقط در زمان ورود یکبار قرارداد نوشته باشد ؟
در این حالت  آن فرد استخدام است و کارفرما به سادگی نمیتواند  اینگونه کارگران را اخراج کند و اخراج آن  با دلایل و مستندات و طی تشریفات قانونی  پس از رای اداره کار صورت می گیرد و معمولا اختلاف بر سر مبلغ پایه محاسبات  کارگر و کارفرما  توافق میکنند ولی بقیه حق و حقوق همانند بند ۱ پرداخت می گردد.

۳ – قرارداد داشته باشد و هنوز به اتمام نرسیده باشد ؟
ضمن اینکه می بایست تمام حقوق و مزایای ایشان را تا پایان قرارداد پرداخت کند تسویه حساب او نیز  بر اساس  کارکردش  تا پایان تاریخ قرارداد  همانند  موارد  قید شده در بند ۱ اعمال می گردد.

۴ – آیا اگر به اداره کار شکایت کند حق سنواتی که برای او در نظر می گیرند فرق دارد؟
اگر  کارفرما سنوات را براساس آنچه که قانون معین کرده  پرداخت کند  نه هیچ فرقی ندارد.

۵ – اگر اخراج شده باشد ولی کارفرما در اداره کار به دلیل پرداخت نکردن مزایا از او بخواهد که به سر کار بیاید ولی کارگر قبول نکند ؟
تا تاریخی که کارگر برگشت به کار شده ولی قبول نکرده  حقوق و مزایایش  پرداخت می گردد و تسویه حسابش نیز براساس کارکردش  تا تاریخ برگشت به کار طبق  بند ۱ محاسبه می گردد.

تاریخ:1396/2/16

منبع:افکار

: افکار
آمار بازدید:22144
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران