بررسی درآمد حسابداران در دنیا

موسسه حسابداران مدیریت بررسی حقوق سالانه اش را منتشر نموده است، که نشان می دهد حسابداران رسمی و مورد تایید درآمدی بیش از حسابدارانی که مورد تایید نیستند و گواهی های لازمه را دریافت نکرده اند، دارند. این نتیجه به دست آمده، نتیجه شگفتی آوری نیست، زیرا در سطح جهان، حقوق پایه حسابدارن رسمی 45% و حقوق کلی آنها تا 50% بیشتر از حسابدارانی است که مدرکی ندارند. 

حسابداران رسمی در تمامی سنین نسبت به حسابداران غیر رسمی دریافتی بالاتری دارند. حسابداران در ردهء سنی 30-39 متوسط حقوقشان 50% بالاتر از آنهایی است که با نداشتن گواهی به امور حسابداری رسیدگی می کنند. 

 بدوبس - آنالیز درآمد حسابداران رسمی 

در گروه سنی 20-29 این اعداد به 60% می رسد و پاداششان نیز بیشتر از حسابدارانی خارج از این گروه است. حسابداران بر این باور هستند که گواهی شان آنها را به موقعیت های کاری هدایت می کند و امکان حرکت از یک تجارت به تجارتی دیگر را افزایش می دهد.

کیپ کراموید، مدیرعامل موسسه حیابداران مدیریت که این نظرسنجی را تهیه نموده است، در واکنش به این نتایج افزود: "این نتایج پیشنهاد می کند، به بسیاری از افرادی که مدارک را دریافت نموده اند، برای کوشش به توسعه و رشد حسابداری تخصصی، پاداش داده می شود."

این نظرسنجی براساس جامعه آماری 2،500 شرکت کننده در 81 کشور است. بیش از 70% از این شرکت کنندگان ذکر کرده اند که در طول سال گذشته افرایش حقوق داشته اند و 76% اطمینان دارند راههایی دیگر در درآمدشان را در سالی که پیش رو است مشاهده خواهند کرد. پس از پاداش، تعادل میان کار و زندگی فاکتوری ارزمند برای حسابداران مدیریت است. 73% از پاسخ دهندگان در سرار کشور ها تعادل کار – زندگی را دلیل دوم برای رضایت کاری برشمرده اند.

همچنین پیشرفتی هم در خصوص کاهش اختلاف درآمد میان حسابداران مرد و زن دیده شده است. در سال گذشته، اختلاف حقوق در میان حسابداران خانم و آقا 4 تا 8 درصد بوده. 98% از بانوان در گروه سنی 20 -29 میانگین درآمد آقایان  و 93% از آنها پاداشی معادل مردان  دریافت کرده اند.

کراموید در یک بیانیه نوشت: "تمامی این ارقام و آمار نشان دهنده پیشرفت در زمینه حسابداری مدیریت تخصصی است. در انتهای هر سال، امید براین می باشد که اختلاف حقوق برای خانم ها و آقایان کمتر و کمتر شود. "

مترجم فراز اصفیا

تاریخ:1396/2/23

نوبسنده:IMA

: IMA
آمار بازدید:3527
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران