چگونگی می توان فاکتور فروش را بدون شماره اقتصادی یا کد ملی اعلام کرد

به گزارش بدوبس، دفتر اطلاعات مالیاتی توضیحاتی درخصوص ضرورت درج آدرس و مشخصات خریدار نهایی در فاکتور فروش بدون شماره اقتصادی یا کد ملی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام کرد. که به شرح زیر است؛

"پیرو نامه شماره 27075/231/د مورخ 10/07/1395 در خصوص نحوه ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده (169)قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 توسط فروشندگان ، در ارتباط با پاسخ ارائه شده در پاراگراف سوم نامه مطروحه به استحضار می رساند:

صرفا در خصوص فروش هایی که با استفاده از صورت حسابهای نوع دوم صادره توسط ماشین های فروش (pos) به مصرف کننده نهایی کالا و خدمات انجام می شود درج آدرس، مشخصات خرید و کد اقتصادی الزامی نمی باشد. لیکن در سایر موارد فروش به مصرف کننده نهایی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (81) ق.م.م و یا اشخاصی که ملزم به ثبت نام در نظام مالیلتی نمی باشند درج آدرس و مشخصات خریدار ضروری بوده ولی الزامی به درج کداقتصادی (کد ملی ) نمی باشد."

 

متن نامه

بدوبس - چگونگی اعلام فاکتور بدون شماره اقتصادی

تاریخ:1396/2/24

منبع:میزان

: میزان
آمار بازدید:3640
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران