حسابداری صنعتی1 - کاربردی و پروژه محور

عنوان دوره:حسابداری صنعتی1 - کاربردی و پروژه محور

دوره آموزشی بدوبسهزینه دوره :800.000 تومان تقسط در 3 قسط

اعضاء محترم بدوبس می توانند با قیمت 640000 تومان در دوره فوق ثبت نام نمایند.

دوره آموزشی بدوبسمدرس دوره:جناب آقای سورن آبنوس (مولف کتابهای صنعتی ۱و ۲ و ۳ از ۲۵ سال پیش تاکنون)

دوره آموزشی بدوبس مدت دوره:50 ساعت

دوره آموزشی بدوبس مخاطب دوره:مشاوران مالی و مالیاتی - مدیران مالی - روسای حسابداری

ثبت نام

گروه بندی : حسابداری صنعتی
نام دوره : حسابداری صنعتی1 - کاربردی و پروژه محور
مدرس: جناب آقای سورن آبنوس (مولف کتابهای صنعتی ۱و ۲ و ۳ از ۲۵ سال پیش تاکنون)
سرفصل های :مفاهیم اساسی صنعتی و طبقه بندی هزینه ها - هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی - هزینه یابی سربار کارخانه - سیستم هزینه یابی مرحله ای - ضایعات واحدهای معیوب و ضایعات مواد اولیه - سیستم هزینه یابی و سیستم هزینه یابی سفارش کار
مدت زمان دوره: 50 ساعت
زمان دوره:دی ماه 1396
تماس جهت اطلاعات بیشتر :021-66427660 و 021-66426790
ثبت نام در بدوبس