حسابداری صنعتی2 - کاربردی و پروژه محور

عنوان دوره:حسابداری صنعتی2 - کاربردی و پروژه محور

دوره آموزشی بدوبسهزینه دوره :1.000.000 تومان تقسط در 3 قسط

اعضاء محترم بدوبس می توانند با قیمت 800000 تومان در دوره فوق ثبت نام نمایند.

دوره آموزشی بدوبسمدرس دوره:جناب آقای سورن آبنوس (مولف کتابهای صنعتی ۱و ۲ و ۳ از ۲۵ سال پیش تاکنون)

دوره آموزشی بدوبس مدت دوره:60 ساعت

دوره آموزشی بدوبس مخاطب دوره:مشاوران مالی و مالیاتی - مدیران مالی - روسای حسابداری

ثبت نام

گروه بندی : قوانین و مقررات
نام دوره : حسابداری صنعتی2 - کاربردی و پروژه محور
مدرس: جناب آقای سورن آبنوس (مولف کتابهای صنعتی ۱و ۲ و ۳ از ۲۵ سال پیش تاکنون)
سرفصل های :هزینه یابی استاندارد - بودجه جامع - تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود - هزینه یابی جذبی و هزینه یابی متغیر (مستقیم)
مدت زمان دوره: 60 ساعت
زمان دوره:دی ماه 1396
تماس جهت اطلاعات بیشتر :021-66427660 و 021-66426790
ثبت نام در بدوبس