حسابداری صنعتی3 (حسابداری مدیریت) - پروژه محور

عنوان دوره:حسابداری صنعتی3 (حسابداری مدیریت) - پروژه محور

دوره آموزشی بدوبسهزینه دوره :850.000 تومان تقسط در 3 قسط

اعضاء محترم بدوبس می توانند با قیمت 680000 تومان در دوره فوق ثبت نام نمایند.

دوره آموزشی بدوبسمدرس دوره:جناب آقای سورن آبنوس (مولف کتابهای صنعتی ۱و ۲ و ۳ از ۲۵ سال پیش تاکنون)

دوره آموزشی بدوبس مدت دوره:50 ساعت

دوره آموزشی بدوبس مخاطب دوره:مشاوران مالی و مالیاتی - مدیران مالی - روسای حسابداری

ثبت نام

گروه بندی : قوانین و مقررات
نام دوره : حسابداری صنعتی3 (حسابداری مدیریت) - پروژه محور
مدرس: جناب آقای سورن آبنوس (مولف کتابهای صنعتی ۱و ۲ و ۳ از ۲۵ سال پیش تاکنون)
سرفصل های :سیستم مدیریت هزینه - قیمت گذاری انتقال داخلی - حسابداری سنجش مسئولیت - امتیازنامه متوازن و تئوری محدودیت - حسابداری ناب (LEAN) - سیستم تولید به موقع (TIT) - مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) - چرخه عمور محصول و شش سیگما (SIGMA) - انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سود - بودجه بندی سرمایه - هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) - هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا (TDABC) - هزینه ها و درآمدهای مربوط در تصمیم گیری های کوتاه مدت و قیمت گذاری محصول
مدت زمان دوره: 50 ساعت
زمان دوره:دی ماه 1396
تماس جهت اطلاعات بیشتر :021-66427660 و 021-66426790
ثبت نام در بدوبس