دوره آموزشی و کاربردی "چگونگی حل اختلاف مالیاتی و نحوه تنظیم لایحه"

عنوان دوره:دوره آموزشی و کاربردی "چگونگی حل اختلاف مالیاتی و نحوه تنظیم لایحه"

دوره آموزشی بدوبسهزینه دوره :200000 تومان

اعضاء محترم بدوبس می توانند با قیمت 100000 تومان در دوره فوق ثبت نام نمایند.

دوره آموزشی بدوبسمدرس دوره:جناب آقای احمد غفار زاده

دوره آموزشی بدوبس مدت دوره:7 ساعت

دوره آموزشی بدوبس مخاطب دوره:حسابداران

ثبت نام

گروه بندی : قوانین و مقررات
نام دوره : دوره آموزشی و کاربردی "چگونگی حل اختلاف مالیاتی و نحوه تنظیم لایحه"
مدرس: جناب آقای احمد غفار زاده
سرفصل های :چگونگی حل اختلاف مالیاتی و نحوه تنظیم لایحه
مدت زمان دوره: 7 ساعت
زمان دوره:1396/07/27
گواهی: همرا با ارئه گواهینامه معتبر
تماس جهت اطلاعات بیشتر :021-66427660 و 021-66426790
ثبت نام در بدوبس