همایش آموزشی و کاربردی قوانین کار و تامین اجتماعی

عنوان دوره:همایش آموزشی و کاربردی قوانین کار و تامین اجتماعی

دوره آموزشی بدوبسهزینه دوره :250.000 تومان

اعضاء محترم بدوبس می توانند با قیمت 175000 تومان در دوره فوق ثبت نام نمایند.

دوره آموزشی بدوبسمدرس دوره:دکتر سهیل مهرآمیز - استاد وحید حاجی زاده - استاد قدرت الله قدوسی

دوره آموزشی بدوبس مدت دوره:یک روزه - 8 الی 17:30

دوره آموزشی بدوبس مخاطب دوره:فعالین حوزه مالی

ثبت نام

گروه بندی : قوانین و مقررات
نام دوره : همایش آموزشی و کاربردی قوانین کار و تامین اجتماعی
کد دوره :1002
مدرس: دکتر سهیل مهرآمیز - استاد وحید حاجی زاده - استاد قدرت الله قدوسی
سرفصل های :

مروری بر مسائل حقوقی قراردادهای تجاری، بین المللی، داخلی و ... (دکتر سهیل مرآمیز)

- الزامات و مشمولین قانون کار، آشنایی با نحوه نگارش و تنظیم قراردادها، فسخ و تعلیق، مرخصی و غیبت، دادرسی کار و ...(استاد وحید حاجی زاده)

- قوانین و مقررات جدید سازمان تامین اجتماعی در سال 1396، حسابرسی از دفاتر قانونی، تکالیف کار فرمایان تکالیف پیمانکاران، ماده 37 و 38، مراجع تشخیص، جرائم، بخشودگی ها و ...( استاد قدرت الله قدوسی)

مدت زمان دوره: یک روزه - 8 الی 17:30
زمان دوره:20 مهرماه 1396
شرایط : 30% تخفیف ویژه اعضای وب سایت بدوبس ** 40% تخفیف ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران
گواهی: ارائه گواهینامه معتبر
تماس جهت اطلاعات بیشتر :021-66427660 و 021-66426790
ثبت نام در بدوبس