• اولین بورس اوراق بهادار جهان، بورس آمستردام می باشد که در سال 1602 تاسیس گردید.

  • بیشترین تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان به ترتیب متعلق به سه کشور آمریکا، چین و ژاپن می باشد.

  • 42.8 درصد بیشترین نرخ مالیات در جهان برای یک فرد با درآمد متوسط می باشد که در کشور بلژیک اخذ می گردد.