رهنمود عملی مدیریت مالی سازمان های مردم نهاد

عنوان :رهنمود عملی مدیریت مالی سازمان های مردم نهاد

مولف و گردآورده :امیر ابراهیم زاده و محسن تنانی

ناشر:انتشارات رشید با همکاری انجمن حسابداران خبره ایران

تعداد صفحات:104

نوبت چاپ:اول

شمارگان:1000 نسخه

سال انتشار:1395

قیمت :27000تومان

علاقه مندان می توانند کتاب فوق را به قیمت 27000 از وب سایت بدوبس تهیه نمایید.

نحوه ارسال

قیمت زمان
تهران

--

پرداخت هزینه ارسال به هنگام دریافت کتاب
سایر شهرستان ها

10000

پنج روز کاری

اتمام موجودی

سازمان های مردم نهاد (سمن) به شکل های مختلفی در سراسر جهان وجود دارد. و نقش مهمی به عنوان واسطه بین فرد فرد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می کند.
استفاده صحیح و بموقع از اطلاعات، مستلزم استقرار سیستم مناسب و ارتباط صحیح بین واحدهای مختلف سازمان مردم نهاد با واحد مالی است بطوریکه هر رویداد مالی در سازمان بتواند در سیستم حسابداری منعکس شده و اطلاعات مورد نیاز برای کنترل و تصمیم گیری در سطوح مختلف مدیریت را تهیه کند.
نیاز به وجود مرجعی جهت معرفی و رهنمودهای عملی مدیریت مالی سمن ها، سبب شد تا در همین راستا این کتاب گرداوری و تهیه گردد.
مجموعه مذکور نتیجه تحقیق و پژوهش و بررسی مقالات موجود در این زمینه در طی سال های اخیر می باشد.
ثبت نام در بدوبس