در صورت تمایل به ارسال رزومه شما،رزومه خود را از اینجا ثبت نمایید.

مایل به دریافت آگهی از طریق ایمیل و یا تلگرام می باشم.

دریافت آگهی به صورت روزانه
مدت هزینه
3 روز 50,000ریال
7 روز 100,000ریال
ارسال رزومه من به آگهی های دارای ایمیل
مدت هزینه
3 روز 50,000ریال
7 روز 100,000ریال