عنوان مناقصه: واگذاری امور مربوط به خدمات کارشناسی، حسابرسی و رسيدگی به اسناد و مدارک و بازديد از عمليات بيمه ای
مناقصه گزار: صندوق بيمه کشاورزی
تاریخ انتشار: 2017/7/9

مهلت دریافت اسناد: 2017/7/9
مهلت ارسال پیشنهاد:1396/4/28

تاریخ بازگشایی:2017/8/9
اطلاعات کامل
عنوان مناقصه: پروژه تدوين مكانيزم‌های پايه‌ای( فرم ها٫ رويه ها٫ساختار اجرايی) نظام اطلاعاتی و آماری در پايگاه ملی مناقصات
مناقصه گزار: ستاد وزارت راه وشهرسازی
تاریخ انتشار: 1396/4/1

مهلت دریافت اسناد: 1396/4/20
مهلت ارسال پیشنهاد:1396/4/27

تاریخ بازگشایی:1396/4/28
اطلاعات کامل
عنوان مناقصه: ارزيابی فنی و مالی طرح کاداستر زراعی
مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان يزد
تاریخ انتشار:

مهلت دریافت اسناد: 1396/4/14
مهلت ارسال پیشنهاد:1396/4/14

تاریخ بازگشایی:1396/4/19
اطلاعات کامل
ثبت نام در بدوبس
سرور گرامی، در صورت تمایل می توانید با تهیه اشتراک مورد نظر خود، مناقصات را به صورت روانه در ایمیل و یا تلگرام خود دریافت کنید. (هزینه خدمات ذیل برای دارندگان پکیج ویژه موسسات و شرکتها، رایگان می باشد.)

قیمت به ریال می باشد:
یکماهه 200,000
سه ماهه 450,000
شش ماهه 750,000
یکساله 1,200,000