• نام:بودجه بندی
  • نوع فایل:پاورپوینت
  • مدرس:محمدتقی رضائی
  • تاریخ:1396/2/26
  • دانلود فایل

بودجه بندی طرحی است که نحوه تخصیص کارآمد و اثر بخش منابع محدود یک واحد تجاری یا هر سازمان دیگر در یک دوره معین را تعیین می کند.

بودجه یک طرح مقداری مشروح وکامل به منظور استفاده از منابع واحد تجاری در دوره ای معین است.

در این فایل آموزشی به مباحثی از قبیل: بودجه بندی، مقاصد بودجه بندی، وظایف بودجه بندی، روش های بودجه بندی، بودجه جامع، بودجه عملیاتی، بودجه فروش، بودجه تولی، بودجه سربار ساخت، بودجه مالی، طرح های تأمین مالی، طرح سود، چگونه بودجه بهتری تهیه کنیم و .. می پردازیم

نظرات کاربران
ثبت نام در بدوبس